Najbliższe zawody

______________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA DZIECI / klasy 4-6 SP

27.04.2019  Mini Piłka Nożna chłopców (organizator SP Jazowsko)

___________________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ / klasy 7-8 SP i III GIM

13.04.2019  Piłka Nożna chłopców (organizator SP Jazowsko) – ODWOŁANE!!!!!!!!!!!!!

nowy termin zostanie podany przez organizatora

___________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać do trzech dni przed rozpoczęciem zawodów do organizatora, przybycie na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem takiej drużyny do zawodów!
___________________________________________________________________________________________________

Regulaminy i przepisy rozgrywania zawodów gminnych są zgodne z regulaminem szczegółowym zawodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego

http://mos-nowosadeckie.pl/