Najbliższe zawody

______________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA DZIECI / klasy 4-6 SP

NOWE TERMINY!!!!!!!!!!!!!!

21.03.2019 Mini Piłka Ręczna dziewcząt (organizator SP Obidza)

27.03.2019 Mini Piłka Ręczna chłopców (organizator SP Obidza)

___________________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ / klasy 7-8 SP i III GIM

16.03.2019  – Piłka Ręczna chłopców i dziewcząt (organizator SP Jazowsko)

___________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać do trzech dni przed rozpoczęciem zawodów do organizatora, przybycie na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem takiej drużyny do zawodów!
___________________________________________________________________________________________________

Regulaminy i przepisy rozgrywania zawodów gminnych są zgodne z regulaminem szczegółowym zawodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego

http://mos-nowosadeckie.pl/