Najbliższe zawody

______________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA DZIECI / klasy 4-6 SP

16.02.2019 Mini Siatkówka chłopców i dziewcząt (organizator SP Jazowsko)

___________________________________________________________________________________________________

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ / klasy 7-8 SP i III GIM

23.02.2019 Siatkówka chłopców i dziewcząt (organizator ZSP Łącko)

___________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać do trzech dni przed rozpoczęciem zawodów do organizatora, przybycie na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem takiej drużyny do zawodów!
___________________________________________________________________________________________________

Regulaminy i przepisy rozgrywania zawodów gminnych są zgodne z regulaminem szczegółowym zawodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego

http://mos-nowosadeckie.pl/