REGULAMINY ZAWODÓW

Zgłoszenia na dane zawody należy dokonywać do trzech dni przed planowanym terminem ich rozgrywania.

Regulaminy i przepisy rozgrywania zawodów gminnych są zgodne z regulaminem szczegółowym zawodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego.

http://mos-nowosadeckie.pl/kalendarze-i-regulaminy/