Wyróżniony wpis

— NAJBLIŻSZE ZAWODY —

IGRZYSKA DZIECI / (klasy 4-6 SP)

17.11.2018 Unihokej  dziewcząt i chłopców (organizator ZSP Kadcza, St. Szwarkowski, K. Duda)

24.11.2018 Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców (organizator SP Zagorzyn, M. Chlipała, Ł. Kutwa)

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać do trzech dni przed rozpoczęciem zawodów do organizatora, przybycie na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem takiej drużyny do zawodów!

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ / (klasy 7-8 SP i III GIM)

10.11.2018 Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców (organizator SP Zagorzyn, M. Chlipała, Ł. Kutwa)
22.11.2018 Koszykówka dziewcząt (organizator SP Obidza, K. Adamczyk)

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać do trzech dni przed rozpoczęciem zawodów do organizatora, przybycie na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem takiej drużyny do zawodów!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE NAUCZYCIELI WF

Spotkanie nauczycieli z terenu gminy Łącko odbędzie się dnia 19.09.2018 (środa) na naszej Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku o godz. 15. Prosimy o przybycie przynajmniej jednego nauczyciela WF z każdej szkoły. Są ważne sprawy do omówienia, nie tylko kalendarz imprez na ten rok szkolny.